Dronekartlegging og fotografering

Vi kartlegger effektivt områder ved hjelp av droner.

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

Produktinfo

Ved bruk av droner kan vi tilby detaljerte ortofoto, punktskyer og terrengmodeller. Vi kan også gjennomføre foto og videooppdrag.

Skanska Survey har høyeste godkjenning fra Luftfartstilsynet (RO3). Gjennom vår godkjenning kan vi med erfarne piloter utføre prosjekter i tettbygd strøk og i områder med høy trafikktetthet.

Vi gir våre kunder mulighet for innsyn og nedlastning av data via en webportal.

Tjenester vi leverer er for eksempel:

  • Kartlegging av deponier, grustak i forbindelse med masseberegning og prosjektering
  • Stillbilder og panoramabilder for VR-visualisering
  • Videoopptak av vegtrase og anleggsområde
  • 3D kartlegging av bygninger og konstruksjoner
  • Nærflyvning/ inspeksjon av bygninger og konstruksjoner