Fastmerker og grunnlagsnett

Vi utfører måling og kontroll av fastmerker og grunnlagsnett

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

Produktinfo

Vi etablerer, måler og kontrollerer fastmerker og grunnlagsnett slik at nøyaktigheten og toleranser ivaretas på ditt prosjekt.

Gode fastmerker er en forutsetning for kvaliteten i alle prosjekter.

Fastmerker 

Grunnlagsnettene sikres for å vare under hele prosjektperioden og består gjerne av stålsøyler og/eller prismebolter montert i fjell eller stabile faste konstruksjoner. 

Utstyr for grunnlagsmåling 

Skanska Survey benytter GNSS-mottakere, totalstasjoner og digitalniveller fra Leica Geosystems.  

Typisk vil instrumenttypene benyttes i større prosjekter, mens det ved mindre fastmerkenett eller fortetting av eksisterende bare benyttes totalstasjon. 

 Beregningsarbeid 

Ved større prosjekter benyttes gjerne vektorer fra statiske GNSS kombinert med totalstasjonsmålinger i beregningene. Ved spesielle behov for ekstra god høydebestemmelse vil man nivellere mellom fastmerkene og tillegge disse høyere vekting i kombinasjon med GNSS og totalstasjon. 

Beregning og analyse utføres med Leica Geo Office/Leica Infinity og GisLine Landmåling. 

Leveranse 

Fastmerkerapport leveres etter krav i NS3580

ihht Kartverkets geodatanorm og «NS3580: Bygg- og anleggsnett»

Vi måler og beregner fastmerker og grunnlagsnett både i dagen og i tunneler.